Välkommen till Vectura – en fokuserad fastighetspartner

Scrolla ner

Om Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Vecturas resa

2012 Vectura grundas, de första fastigheterna i beståndet är kontorsbyggnaden på Arsenalsgatan samt Grand Hôtel
2013 Vecturas första egenbyggda vård- och omsorgsboende färdigställt i Sunne
2014 Vecturas första MerHemsboende bestående av både Trygghets- och Äldreboende färdigställt i Joneberg, Simrishamn
2015 Vecturas första förvärv av omsorgsboende i Alingsås
2016 Hamlet Privathospitaler i Soborg, Danmark – Vecturas första sjukhus och fastighet utanför Sverige förvärvades
2017 Nya kontorskonceptet Royal Office och egenutvecklade äldreboendet Tule Plaza i Sundbyberg uppförs

Vision

Vår vision är att skapa innovativa fastighetslösningar som förbättrar verksamheter

Danderyd

Skiss på framtida äldreboende

Affärsidé

Vi är en fastighetsägare som bidrar till att utveckla våra hyresgästers verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar i våra fastigheter. Vi är med i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling. 

 

Vår affär är baserad på att bygga, förädla, äga och utveckla fastigheter – vi har ingen exitstrategi.

Utemiljö 

 

Strategi

Genom att vara aktiva inom några utvalda segment kan vi fokusera på att skapa kundnytta. Vi känner våra hyresgäster och förstår deras affärer väl. Vi arbetar med våra hyresgäster i ett nära partnerskap för att skapa rätt fastighetsförutsättningar. Detta skapar ömsesidiga fördelar men framförallt möjliggör det för våra hyresgäster att fokusera på sina kärnverksamheter och bidra till utvecklingen av desamma. Vi deltar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affärsidé är utveckla, förvalta och äga hållbara, innovativa fastigheter – vi har ingen exitstrategi. I vår långsiktighet ligger även vårt fokus på att utveckla hållbara och innovativa fastighetslösningar där våra kunder i sin tur kan fortsätta att utvecklas och trivas i många år framöver.

Vår ambition är att, i ett nära samarbete med våra kunder, skapa nästa generations fastigheter för att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom kontor-, hotell- samt vård- och omsorgsfastigheter.

Kärnvärden

Långsiktighet

Vi är en långsiktig partner – vi äger för att behålla och utveckla.  Vi står för trygghet, hållbarhet, kvalitet och ansvar.

Innovationskraft

Vi drivs av kontinuerlig utveckling varför vi aktivt söker nytänkande och alternativa lösningar som kan bidra till hållbara fastigheter och nöjda kunder över tid.

Handling

Vi är lösningsorienterade med fokus på våra hyresgäster, varför vi söker minimera tid mellan ord och resultat.

Kundnära

Vi är en utvecklingspartner för våra hyresgäster där vi arbetar nära och långsiktigt tillsammans. Vi bryr oss om människor och deras behov, varför vi också är engagerade i våra hyresgästers behov och vill bidra till utvecklingen av deras verksamheter via våra fastighetslösningar.

Hållbarhet

Vectura är en långsiktig aktör med tillika nära och långsiktiga kundrelationer som långsiktig ägare. Vi tror att långsiktiga relationer till våra intressenter leder till hållbara ekonomiska, sociala, etiska och miljömässiga lösningar som bidrar positivt till samhället i stort.

Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att hålla hög kvalitet i såväl vår verksamhet som fastighetsbestånd ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

En del av vårt arbetssätt är att aktivt söka nytänkande och alternativa lösningar som skapar hållbara miljöer.

Ägare

Vectura är ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, vilket är en del av Investor AB. Investor AB grundades av familjen Wallenberg för hundra år sedan.

 

Styrelse

Lennart Johansson Styrelseledamot
Thomas Kidane Styrelseledamot
Anders Nylander Styrelseledamot
Bo Liffner Styrelseledamot
Gustaf Hermelin Styrelseordförande

Ledningsgrupp

Susanne Ekblom - VD
Micael Averborg - Affärsutvecklingschef
Maria Florén - Projektutvecklingschef
Helén Karlsson - Ekonomichef
Johanna Klint - Analys- och Strategichef
Mikael Barkestam - Fastighetschef

Våra fastigheter och projekt

Nedan finner du ett urval av våra befintliga fastigheter och pågående projekt inom de segment vi är verksamma i:

Samhällsfastigheter

Vi utvecklar, förvaltar och äger ett flertal vård- och omsorgsboenden i Sverige, ett sjukhus i Danmark samt har flera fastigheter under uppförande. Vi samarbetar nära med såväl vård- och omsorgsföretaget Aleris som kommuner för att utveckla nästa generations vård- och omsorgsboende.

Vår ambition är att utveckla hållbara, hemlika och verksamhetsanpassade boenden, både med avseende på inne- och utemiljö. Detta för att öka livskvaliteten för de boende, deras anhöriga och personalen samt bidra till ett bättre samhälle.

Hotell

Vi äger och förvaltar fastigheten för Grand Hôtel. Grand Hôtel är ett 5-stjärnigt hotell vilket ställer mycket höga krav på fastigheten, vilken vi är stolta över att driva och vidareutveckla tillsammans med the Grand Group.

 

Kontor

I kontorssegmentet äger, förvaltar och utvecklar vi de fastigheter där bland annat Investor AB huserar i Stockholm. Inom detta verksamhetsområde utvecklar vi också ett helt nytt och modernt kontorskoncept, Royal Office, på taket till Royal-fastigheten intill Grand Hôtel.

 

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från oss:

Kontakt

Vectura Fastigheter AB Arsenalsgatan 8b 103 32 Stockholm info@vecturafastigheter.se Telefon: +46300 - 323 500

Jobba hos oss

Våra medarbetare är den viktigaste byggstenen i vår organisation. Därför är vi alltid på jakt efter drivna och engagerade nya medarbetare som vill vara en del av att bygga nästa generations, hållbara fastigheter.

Om du är intresserad av att jobba med oss, ta gärna kontakt via info@vecturafastigheter.se, eller ring Moa Lundberg på 070-714 13 72.