Nyhetsarkiv

Vectura bygger äldreboende och trygghetsboende i Sigtuna

Vectura Fastigheter kommer att bygga ett äldreboende, i samarbete med Aleris, och ett trygghetsboende i egen regi i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Sigtuna stadsängar kommer att bli Sveriges mest hållbara stadsdel med bl.a. solfångsparker och bergvärmepumpar.

2017-11-27

Vectura kommer att bygga omsorgsboende innehållande äldreboende och trygghetsboende i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Den nya stadsdelen ligger 1,5 kilometer norr om gamla Sigtunas stadskärna. Sigtuna stadsängar kommer att få trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenlagda gator och gränder samt flera små torg. Det blir en variationsrik stadsdel med både hyres- och bostadsrättslägenheter, radhus och villor. Dessutom planeras för bland annat butiker, restauranger, caféer, skola, förskola, fritids, samt hållplatser för kollektivtrafik.

Vectura Fastigheter kommer att bygga cirka 30 hyreslägenheter i storlek 1-3 rum och kök. Inflyttning planeras till 2019/2020. Mer information om trygghetsboendet kommer att finnas på Vecturas hemsida i januari 2018, då man även kommer kunna anmäla sitt intresse. Det kommer att finnas plats för 60 äldre i äldreboendet som kommer att drivas av Aleris.

I Sigtuna stadsängar skapas nu Sveriges mest hållbara stadsdel. Det kommer att finnas två solfångsparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistribution. Det kommer att skapas en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret.

I Sigtuna stadsängar ska det totalt byggas cirka 900 nya bostäder och första inflyttning planeras till 2018. Stadsdelen byggs upp etappvis och väntas vara fullständigt klar i början av 2030-talet.

För frågor om Vecturas trygghetsboende i Sigtuna stadsängar kan man maila till: info@vecturafstigheter.se.