Nyhetsarkiv

Ny bergvärme i Alingsås

2017-09-25

Två nya bergvärmeanläggningar för Aleris behandlingshem i Alingsås driftsattes i början av september och i samband med detta har gamla installationer rivits bort och ytskikt renoverats i värmeundercentralerna.